تبلیغات
همه چیز اینجا پیدا میشه
Home | Contacts | E-mail | RSS | ATOM
نوشته شده در پنجشنبه 10 آذر 1384
| عمومی ,
هرگز ز خود سوُال نکردیم کیستیم

در کوچه های عمر به دنبال چیستیم!

هرگز ز خود سوُال نکردیم « درد چیست؟»

تنها به وقت فاجعه قدری گریستیم

هرگز به بحر نور نگشتیم آشنا

هر چند در قلمرو خورشید زیستیم

عمری دم از هویت مجهول خود زدیم

دیگر چه سان مقابل آیینه ایستیم؟

جز صفر نیست حاصلمان،خود اگر چه

شاگردهای مدرسهُ قرن بیستیم
نوشته شده توسط مروارید

 لینك مطلب   نظرات