تبلیغات
همه چیز اینجا پیدا میشه
Home | Contacts | E-mail | RSS | ATOM
نوشته شده در جمعه 18 آذر 1384
| عمومی ,
ناگهان پـــــرده بر انداخته...." ای ، یعنی چه؟"(!)
مست از خانه برون تاخته..." ای ، یعنی چه؟"(!)

عشق شون پت ، وَزده چنبـــــــره بر زندگیـم
سهم دل ، خشکه نپرداخته!..."ای یعنی چه؟!"

ای کَیانـــــــــوش که با مـــــا وَزده شطرنجی
شـده چُلمنگ و فقط باخته!..."ای یعنی چه؟!"

نَوَدیدی کــــه "سحـــــــرناز" به روی "لیلــون"
باز هم خنجـــــر خود آخته؟!..."ای یعنی چه؟!"

وا وَکن چشم و وَبین گرد نخــود چی فوکولَه!
کــار ِ ای "دو برره" ساخته!..."ای یعنی چه؟!"

"بوالفضول الشعـــرا" حافظ طنز است و "بگور"
پیش او لُنـــگ وَ یَنــــداخته!..."ای یعنی چه؟!"

**

هر که پنداشت تــو تعریف ز طنـــــزت فوکولی!
فعل معکــــوس تو نشناخته!..."ای یعنی چه؟!"------------------------------------------------------------------------------

(طنزی که هم اینک به دستم رسید...!)

دوبیتی های برره ای...این بار از خودم(!)...

زنخدون تــو چال اسکندرون بید!
دل مو کلّـه پا گشته در اون بید!

دو من گرد نخـودمصرف وَِکردم
فراق شون پتت نئشه پرون بید!

***

ز عشقولی منـــو ویلون وَکردی!
ز غم عیـــــن نی قلیون وَکردی!

همه وزن دوبیتی هامو، چُلمنگ!
"مفا لیلـون مفا لیلـون" وَکردی(!)

نوشته شده توسط مروارید

 لینك مطلب   نظرات