تبلیغات
همه چیز اینجا پیدا میشه
Home | Contacts | E-mail | RSS | ATOM
نوشته شده در جمعه 18 آذر 1384
| عمومی ,
-اولین کسی که با دلایل عقلی به اثبات خداوند پرداخت علی(ع) بود

2-اولین کسی که عرفان راواردشعر فارسی کرد سنایی غزنوی بود

3-اولین کسی که کتاب نوشت ابن مزاحم الهلالی معروف به ضحاک بود

4-اولین کتاب چاپی درجهان درسال1456 میلادی منتشرشد

5-اولین نمازی که برپیامبرواجب شد نماز ظهر بود

6-اولین کسی که فحش را اختراع کرد افلاطون بود

7-اولین کسی که 500جلددیوان حافظ رابرداشت و 500غزل ازحافظ راتطبیق داد ابو عبدالله مرواریدکرمانی بود

8-اولین کسی که معادلات دو و سه مجهولی راکشف کرد خیام نیشابوری بود

9-اولین نمازجمعه بعد از انقلاب راآیت الله طالقانی خواند

10-اولین کاری که حضرت آدم بعد از خلقت انجام داد عطسه بود

11-اولین شاعری که زبان فرانسوی آموخت قاآنی بود

12-اولین کسی که نماز ظهر خواند حضرت ابراهیم بود

13-اولین نماز بامداد را حضرت آدم خواند

14-اولین نماز عصر راحضرت یونس خواند

15-اولین کشوری که دین مسیح را دین رسمی شناخت کشور ارمنستان بود
نوشته شده توسط مروارید

 لینك مطلب   نظرات