تبلیغات
همه چیز اینجا پیدا میشه
Home | Contacts | E-mail | RSS | ATOM
نوشته شده در دوشنبه 3 بهمن 1384
| عمومی ,
 دی تا اول بهمن ماه 1384

فروردین‌ (برج‌ حمل‌):
    در آغاز این‌ نیمه‌، برخی‌ از اطرافیان‌ شما دست‌ به‌ بازی‌هایی‌ خطرناكی‌ می‌زنند ولی‌ خوشبختانه‌ شمااصلا در آنها مشاركتی‌ نخواهید داشت‌. در این‌ روزها هر كسی‌ كه‌ قصد سوءاستفاده‌ از شما را داشته‌باشد، به‌ دلیل‌ واكنش‌های‌ حساب‌ شده‌ و منطقی‌تان‌ عقب‌ نشینی‌ می‌كند و دیگر هرگز وسوسه‌ انجام‌چنین‌ كاری‌ به‌ سراغش‌ نخواهد آمد. بهتر است‌ تا می‌توانید حساب‌ مسایل‌ مالی‌ و سرگرمی‌های‌فرح‌بخش‌ زندگی‌تان‌ را از هم‌ جدا نگه‌ دارید.
    وضعیت‌ رمانتیك‌ ©©©
    وضعیت‌ مالی‌: $ $
    وضعیت‌ ارتباطی‌: * * * *
    
     اردیبهشت‌ (برج‌ ثور):
    در مورد نحوه‌ خرج‌ كردن‌ پول‌ برای‌ تفریحات‌ خود وسواس‌ كاملی‌ به‌ خرج‌ دهید و فقط در صورتی‌بیگدار به‌ آب‌ بزنید كه‌ حساب‌ همه‌ جوانب‌ را كرده‌ باشید. در این‌ روزها در هنگام‌ تصمیم‌گیری‌های‌ بزرگ‌و سرنوشت‌ ساز دقت‌ زیادی‌ به‌ خرج‌ دهید، چون‌ در اقدام‌های‌ مخاطره‌آمیز از بخت‌ و اقبال‌ خیلی‌بلندی‌ برخوردار نیستید. در روزهای‌ پایانی‌ نیمه‌ در هنگام‌ صحبت‌ها و گفت‌ و گوهای‌ دوستانه‌ و معمولی‌حسابی‌ مراقب‌ نحوه‌ قرار دادن‌ واژه‌ها در كنار هم‌ باشید چون‌ ممكن‌ است‌ همه‌ حرفهایتان‌ موردسوءتعبیر قرار بگیرند و نتیجه‌ عكسی‌ برایتان‌ در بر داشته‌ باشند!
    وضعیت‌ رمانتیك‌ ©©
    وضعیت‌ مالی‌: $
    وضعیت‌ ارتباطی‌: * * *
    
     خرداد (برج‌ جوزا):
    بهتر است‌ تا جای‌ ممكن‌ در این‌ زمان‌ از قرض‌ دادن‌ پول‌ حتی‌ به‌ عزیزانتان‌ خودداری‌ كنید و در عین‌حال‌ خودتان‌ نیز درصدد قرض‌ كردن‌ پول‌ از دیگران‌ نباشید چون‌ هر داد و ستد مالی‌ احتمالا به‌ ضرر شماتمام‌ خواهد شد. در این‌ روزها برای‌ محقق‌ ساختن‌ اهداف‌ مهم‌تان‌ ابتدا با افراد واجد شرایط و مجرب‌مشورت‌ كنید. در روزهای‌ پایانی‌ نیمه‌ سطح‌ توقعاتتان‌ را از دیگران‌ پایین‌ بیاورید چون‌ طولی‌ نخواهدكشید كه‌ تغییر و تحولات‌ بسیار مثبت‌ و خوشایندی‌ در زندگی‌ اجتماعی‌تان‌ به‌ وجود خواهد آمد!
    وضعیت‌ رمانتیك‌ ©©©©©
    وضعیت‌ مالی‌: $
     وضعیت‌ ارتباطی‌: * * * * *
    
     تیر (برج‌ سرطان‌):
    در آغاز این‌ نیمه‌ شما با ایده‌های‌ خلاقانه‌، منبع‌ الهام‌ بخشی‌ برای‌ عزیزانتان‌ خواهید بود. اطمینان‌داشته‌ باشید كه‌ آنها هرگز این‌ لطف‌ و محبت‌ خالصانه‌تان‌ را فراموش‌ نخواهند كرد و به‌ موقع‌ درصددجبران‌ آن‌ بر می‌آیند. در این‌ روزها زندگی‌ اجتماعی‌تان‌، به‌ نقطه‌ عطفی‌ جالب‌ و دور از انتظار می‌رسد،پس‌ خود را آماده‌ كنید تا دعوت‌های‌ رسمی‌ زیادی‌ از شما بشود. در روزهای‌ پایانی‌ نیمه‌ با فرصت‌ها وموقعیت‌های‌ بی‌نظیر و تعیین‌ كننده‌ای‌ مواجه‌ خواهید شد كه‌ در صورت‌ بهره‌گیری‌ صحیح‌ و به‌ موقع‌ ازآنها قادرید زندگی‌تان‌ را دستخوش‌ تغییر و تحولی‌ عظیمی‌ كنید، به‌ خصوص‌ اگر مجرد هستید!
    وضعیت‌ رمانتیك‌ ©©©©©
    وضعیت‌ مالی‌: $ $ $ $ $
    وضعیت‌ ارتباطی‌: * * * * *
    
     مرداد (برج‌ اسد):
    در آغاز این‌ نیمه‌ اگر همچنان‌ به‌ ندای‌ الهام‌ بخش‌ درونی‌تان‌ گوش‌ فرا دهید به‌ نفع‌تان‌ است‌. فقط تامی‌توانید احساسات‌ و عواطف‌ عزیزانتان‌ را در اولویت‌ قرار دهید و مراقب‌ باشید كه‌ در حین‌ پیشروی‌سریع‌ لطمه‌ای‌ عاطفی‌ و جبران‌ناپذیر به‌ آنها وارد نیاورید. در این‌ روزها تعهدات‌ و مسؤولیت‌های‌خانوادگی‌تان‌ كاهش‌ چشمگیری‌ پیدا می‌كنند و قادرید از فرصت‌ حاصله‌ در جهت‌ پرداختن‌ به‌ كارهای‌تفننی‌ و ذوقی‌ مورد علاقه‌تان‌ بهره‌ گیرید. در روزهای‌ پایانی‌ نیمه‌ ممكن‌ است‌ در انتظار شنیدن‌عذرخواهی‌ از همسر یا عزیزتان‌ باشید ولی‌ اگر با واكنش‌ به‌ موقع‌ از سوی‌ او مواجه‌ نشدید دلخور نشویدو در عوض‌ عطوفت‌ و ملایمت‌ بیشتری‌ از خود نشان‌ دهید!
    وضعیت‌ رمانتیك‌ ©©©
    وضعیت‌ مالی‌: $ $ $ $ $
    وضعیت‌ ارتباطی‌: * * *
    
     شهریور (برج‌ سنبله‌):
    در آغاز این‌ نیمه‌ قبل‌ از تقبل‌ هرگونه‌ مسؤولیت‌ و تعهد مالی‌ ابتدا وضعیت‌ پول‌ جیب‌تان‌ را بررسی‌كنید. برای‌ اتخاذ هر گونه‌ تصمیم‌ مشترك‌ با همسر یا عزیزتان‌ بهتر است‌ آن‌ را به‌ عهده‌ طرف‌ مقابلتان‌بگذارید و منتظر نتیجه‌ بمانید.
    اگر در این‌ روزها قصد انجام‌ هرگونه‌ كار و فعالیت‌ جدیدی‌ را دارید بهتر است‌ تا اتمام‌ آن‌ چیزی‌ درمورد آن‌ به‌ كسی‌ حتی‌ به‌ عزیزانتان‌ نگویید، در این‌ صورت‌ حق‌ انتخاب‌ بیشتری‌ خواهید داشت‌. درروزهای‌ پایانی‌ نیمه‌ كانون‌ توجهات‌ را در محل‌ كار یا تحصیل‌تان‌ به‌ خود اختصاص‌ خواهید داد، پس‌ ازاین‌ فرصت‌ استثنایی‌ نهایت‌ استفاده‌ را در جهت‌ پیشرفت‌های‌ روزافزون‌ و مضاعف‌ به‌ عمل‌ آورید!
    وضعیت‌ رمانتیك‌ ©©©
    وضعیت‌ مالی‌: $ $ $
    وضعیت‌ ارتباطی‌: * * * * *
    
     مهر (برج‌ میزان‌):
    در آغاز این‌ نیمه‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌تان‌ شكوفا شده‌ و شما می‌توانید موفقیت‌ها و شرایط بسیارمطلوبی‌ را برای‌ خود رقم‌ بزنید. در این‌ روزها وقتی‌ با معمایی‌ عجیب‌ و اسرارآمیز مواجه‌ می‌شوید كه‌ به‌خیال‌ خود قبلا از آن‌ سر در آورده‌ بودید حتمٹ از اطرافیان‌ و عزیزانتان‌ در جهت‌ حل‌ آن‌ كمك‌ بگیرید.شما در مورد جایگاه‌ شغلی‌ یا تحصیلی‌تان‌ با شروعی‌ كاملا جدید و تازه‌ مواجه‌ شده‌ و تمام‌ دودلی‌ها وتردیدهایتان‌ برطرف‌ خواهند شد. در روزهای‌ پایانی‌ نیمه‌ فرصتی‌ عالی‌ و بی‌نظیر عایدتان‌ می‌شود تاگذشته‌ها را به‌ بوته‌ فراموشی‌ بسپارید و ستونهای‌ مستحكم‌ آینده‌ را تثبیت‌ كنید!
    وضعیت‌ رمانتیك‌ ©
    وضعیت‌ مالی‌: $ $ $ $ $
    وضعیت‌ ارتباطی‌: * * * * *
    
     آبان‌ (برج‌ عقرب‌):
    در آغاز این‌ نیمه‌ كسب‌ پول‌ و پس‌ انداز حرف‌ اول‌ را برایتان‌ خواهند زد و اگر در این‌ مورد با احتیاط ودوراندیشی‌ كامل‌ عمل‌ نكنید، قادر نخواهید بود تا رویاهای‌ دور و درازتان‌ را محقق‌ سازید. در این‌ روزهاقبل‌ از هر گونه‌ اقدام‌ سرنوشت‌ سازی‌ ابتدا سؤالهایی‌ سنجیده‌ از خود بپرسید تا اطمینان‌ یابید كه‌اقدامتان‌ به‌ نفع‌ شما و عزیزانتان‌ تمام‌ می‌شود. به‌ زودی‌ سایه‌ سیاه‌ و سنگینی‌ فردی‌ از روی‌ زندگی‌تان‌كنار می‌رود كه‌ مدتها آزارتان‌ می‌داد و اعصابتان‌ را خرد می‌كرد حالا شما قادرید نفس‌ راحتی‌ بكشید و به‌دور از چشمانی‌ ریاكار به‌ پیشروی‌ در زندگی‌تان‌ ادامه‌ دهید و آن‌ را شكوفا كنید. در روزهای‌ پایانی‌ نیمه‌برای‌ عملی‌ شدن‌ یكی‌ از اهداف‌ جاه‌ طلبانه‌تان‌ تا جای‌ ممكن‌ صبر و حوصله‌ به‌ خرج‌ دهید!
    وضعیت‌ رمانتیك‌ ©©©©
    وضعیت‌ مالی‌: $ $
    وضعیت‌ ارتباطی‌: * * *
    
     آذر (برج‌ قوس‌):
    در این‌ روزها فقط خودتان‌ مسؤول‌ وضعیت‌ و چگونگی‌ روند زندگی‌تان‌ خواهید بود، پس‌ به‌ جای‌دلخوری‌ از گوشه‌ و كنایه‌هایی‌ كه‌ برای‌ شكست‌ها و ناكامی‌های‌ گذشته‌ از سوی‌ اطرافیانتان‌ می‌شنوید باعزمی‌ جزم‌ و راسخ‌ به‌ سوی‌ آینده‌ پیش‌ بروید و مطمئن‌ باشید كه‌ قادرید بهترین‌ها را برای‌ خود وخانواده‌تان‌ رقم‌ بزنید. در روزهای‌ پایانی‌ نیمه‌ برای‌ تغییر و تحولی‌ عظیم‌ و خیره‌ كننده‌ در زندگی‌ خود ازقابلیت‌ها و توانایی‌های‌ بالقوه‌ و سرشارتان‌ نهایت‌ استفاده‌ را ببرید!
    وضعیت‌ رمانتیك‌ ©©©
    وضعیت‌ مالی‌: $ $ $ $ $
    وضعیت‌ ارتباطی‌: * *
    
     دی‌ (برج‌ جدی‌):
    در آغاز این‌ نیمه‌ در اثر بی‌احتیاطی‌ و دودلی‌ شما در روابط خانوادگی‌تان‌ وقفه‌ای‌ ایجاد می‌شود.ممكن‌ است‌ شما از این‌ فرصت‌ برای‌ هر چه‌ بیشتر فاصله‌ گرفتن‌ از عزیزانتان‌ استفاده‌ كنید كه‌ در این‌صورت‌ فقط به‌ ضرر خود كار كرده‌اید و رشته‌های‌ انس‌ و علاقه‌ را دستی‌ دستی‌ پاره‌ می‌كنید. پس‌ قبل‌ ازآنكه‌ اوضاع‌ غیرقابل‌ كنترل‌ شود تصمیمی‌ صحیح‌ و دوراندیشانه‌ اتخاذ كنید. در این‌ روزها همسر یاعزیزتان‌ برای‌ خودنمایی‌ و ابراز وجود حرفهای‌ زیادی‌ برای‌ گفتن‌ خواهد داشت‌، شما نباید فرصت‌ درددل‌ را از او بگیرید و بهتر است‌ سنگ‌ صبورش‌ باشید.
    وضعیت‌ رمانتیك‌ ©©©©©
    وضعیت‌ مالی‌: $ $ $ $ $
    وضعیت‌ ارتباطی‌: * * * * *
    
     بهمن‌ (برج‌ دلو):
    در آغاز این‌ نیمه‌ به‌ شما ثابت‌ می‌شود كه‌ زندگی‌ بسان‌ موهبتی‌ است‌ كه‌ می‌توان‌ از آن‌ لذت‌ برد نه‌ این‌كه‌ صرفٹ به‌ منزله‌ قید و بندی‌ دست‌ و پاگیر و تحمل‌ كردنی‌ باشد. در این‌ روزها بهتر است‌ خاطره‌های‌ناخوشایند و تلخ‌ احساسی‌ و عاطفی‌ گذشته‌ را دور بریزید و شروعی‌ تازه‌ را در كنار همسر یا عزیزتان‌تجربه‌ نمایید كه‌ این‌ فقط با تبادل‌ نظر و صحبت‌ هر چه‌ بیشتر میسر خواهد بود. در روزهای‌ پایانی‌ نیمه‌ممكن‌ است‌ كدورتهایی‌ اعصاب‌ خردكن‌ در میان‌ اعضای‌ خانواده‌تان‌ به‌ وجود بیایند كه‌ فقط با گذشت‌زمان‌ و كمی‌ چشم‌ پوشی‌ از نقاط ضعف‌ یكدیگر رفع‌ شدنی‌ هستند و بس‌!
    وضعیت‌ رمانتیك‌ ©©©©
    وضعیت‌ مالی‌: $ $ $ $ $
    وضعیت‌ ارتباطی‌: * * *
    
     اسفند (برج‌ حوت‌):
    در آغاز این‌ نیمه‌ مایلید یك‌ مهمانی‌ خانوادگی‌ به‌ راه‌ بیندازید. ممكن‌ است‌ بعد از پایان‌ مهمانی‌، به‌ این‌نتیجه‌ برسید كه‌ سودی‌ عایدتان‌ نشده‌، ولی‌ مطمئن‌ باشید كه‌ تأثیر عمیق‌ و شگرفی‌ بر روی‌ همه‌ به‌ جاگذاشته‌اید. در این‌ روزها توانایی‌ وافرتان‌ در هدف‌گیری‌ و زدن‌ به‌ هدف‌ عالی‌ و استثنایی‌ خواهد بود،پس‌ از این‌ فرصت‌ بی‌نظیر در جهت‌ اتخاذ تصمیم‌هایی‌ برای‌ آینده‌تان‌ استفاده‌ كنید. در روزهای‌ پایانی‌نیمه‌ با حفظ خونسردی‌ و بهره‌گیری‌ از عقل‌ و درایت‌تان‌ قادرید همه‌ مشكلات‌ موجود بر سر راهتان‌ راحل‌ كنید!
    وضعیت‌ رمانتیك‌ ©©©©©
    وضعیت‌ مالی‌: $ $ $ $ $
    وضعیت‌ ارتباطی‌: * * * * *

نوشته شده توسط مروارید

 لینك مطلب   نظرات