تبلیغات
همه چیز اینجا پیدا میشه
Home | Contacts | E-mail | RSS | ATOM
نوشته شده در پنجشنبه 13 بهمن 1384
| عمومی ,
سعی کن مقاوم باشی...سعی کن دلت رو برای همه رو نکنی...سعی کن زیاد به **** دل نبندی....سعی کن توی تنهاییت از **** تمنای دوستی نکنی...سعی کن خدا رو ....وفقط خدا رو دوست بداری....سعی کن حرف دلت رو فقط به خدات بگی چون تنها ****ه که تو رو درک میکنه...سعی کن دل نبندی که بعدش بخوای گریه کنی....سعی کن احساسات پاکت رو برای **** به زبون نیاری...سعی کن بااحساس نباشی....سعی کن فقط از اطرافت نامردیها .... دل ش****نها... رو یاد بگیری...سعی کن توی دوستیها فقط تظاهر رو یاد بگیری...سعی کن دوست داشتنو با زبونت بگی...نه از ته دلتسعی کن توی نامه هات فقط و فقط....و فقط دروغ بنویسی....سعی کن احساساتت رو فراموش کنی...سعی کن پرده ظواهر رو بکشی روی همه احساسات پاکت....سعی کن فقط بتونی مخ خدا رو بزنی...سعی کن که بفهمی فقط خدا دوست داره...سعی کن که بفهمی فقط خدا هست که دلت رو نمی ش****ه...سعی کن که بفهمی فقط خداست که توی دوستی به ظاهرت نگاه نمیکنه...سعی کن که بفهمی توی رفاقت فقط خداست که نمیگه پولدار هستی یا نه...سعی کن که بفهمی توی دوستی فقط خداست که نمیگه تو تیپ نداری...تو نامردی....تو منو دوست نداری....تو دلمو ش****ی.....وهیچوقت نمیگه تو از خیلی جهات به درد من نمیخوری....سعی کن بفهمی......ای دوست....سعی کن مقاوم باشی....سعی کن همه رو از روی پول و ثروت و ظاهر بشناسی ...سعی کن حرف دل **** برات مهم نباشه....سعی کن بتونی سی ثانیه...و نه بیشتر همه چیه یه دوست رو تشخیص بدی...سعی کن بتونی.....و میدونم که زیاد سخت نیست...لااقل برای خیلی هامونسعی کن تو تنهاییت غم و غصه رو فراموش کنی....سعی کن که بفهمی همه به دروغ تنها هستن جز خودت...سعی کن احساسات پاکی که داری رو به دست خودت از بین ببری.....قبل از اینکه **** از بین ببرتش...سعی کن فقط خودت رو به دوستی قبول کنی...سعی کن فقط مخ خودت رو برای دوستی بزنی....چون فقط خودت حرف دلت رو می فهمی....چون فقط خودت بلدی با احساسات پاکت گریه کنی...چون فقط خودت ....و فقط خودت.. خودت رو درک میکنی....فقط خودت **** رو که توی آینه می بینی دوست داری....چون فقط خودت بلدی باطن خودت رو از ظاهرت٬ متمایز کنی...فقط خودت....و نه هیچ کس دیگه....سعی کن تا عمر داری تنها باشی....سعی کن بفهمی هیچ کس دوستت نداره...جز خودتسعی کن بفهمی ظاهرت فقط به درد خودت میخوره...و نه به درد کسه دیگه...سعی کن بعضی وقتا بتونی از اینکه چرا اینجوری خلق شدی گریه کنی...سعی کن بتونی اینقدر سخت شی که بتونی به احساس همه لگد بزنی...که بتونی دل هر کی رو بش****ی...سعی کن بتونی اینقدر تنها بمونی تا یه روز مرگت فرا برسه....سعی کن بفهمی مسخره تر ... بی مزه تر... و بی اهمیت تر از دلتنگیچیز دیگه ای وجود نداره........سعی کن بفهمی هیچ کس درکت نمیکنه....و هیچ کس تو رو دوست نداره...جز خدا

نوشته شده توسط مروارید

 لینك مطلب   نظرات