تبلیغات
همه چیز اینجا پیدا میشه
Home | Contacts | E-mail | RSS | ATOM
نوشته شده در سه شنبه 3 آبان 1384
| عمومی ,

کسی نیست

هیچ کس نیست

حتی من نیستم

                        خلا بی فاعل از شکل انجام نیافته ای،

چیزی دیگر گونه ام آنگاه

در نوسان تازیانه

ساعتم

ساعت ۵ صبح قبل از اعتراف به گناه نکرده ام

پشت چشم بند به انتظار عقوبتی شاید اما

منم .مسیر حادثه

                         حدسی که عابری از یافتن راهش میزند

این منم مصلوب نظاره چندین گلوله در موازنه اندامم

لاشه ای پستم

تف آلود بزاق سرد نادانی.

خواهشی تلخم که سربازی به مادرم  میگوید

                                                        سردخانه

مرد فرزندنت

،...


نوشته شده توسط مروارید

 لینك مطلب   نظرات