تبلیغات
همه چیز اینجا پیدا میشه
Home | Contacts | E-mail | RSS | ATOM
نوشته شده در شنبه 6 اسفند 1384
| عمومی ,
مشهورترین آرایش لب، متعلق به زنان قبیله مورسی است. این زنان در حدود سن 15 سالگی صفحه های گرد سفالینی را داخل لب پایین خود میگذارند، به این ترتیب که زیر لب را شکافته و در ابتدا یک صفحه کوچک در آن میگذارند و به تدریج با گشاد شدن این شکاف، این صفحه ها را بزرگتر میکنند.البته مردم شناسان تئوریهای مختلفی را برای به وجود آمدن این رسم بیان کرده اند از جمله اینکه این روش آرایش موجب میشد که شکارچیان برده از همراه بردن این دختران خودداری کنند، این کار موجب دور شدن ارواح خبیثی میشود که از راه دهان وارد بدن شخص میشوند، یا اینکه موجب ارتقای سطح اجتماعی است زیرا هر چه صفحه لب زنان بزرگتر باشد، مردی که طالب ازدواج با آنها است باید دام بیشتری به پدر دختر اهدا کند.تیغ زنی نیز در میان زنان این قبیله مرسوم است زیرا از نظر آنان، جای زخم برجسته، بسیار خوش آیند است. ما زنی از قبیله کارو را دیدیم که شکمش با طرح پرپیچ و خمی حاصل تیغ زنی، پوشیده شده بود.

نوشته شده توسط مروارید

 لینك مطلب   نظرات