تبلیغات
همه چیز اینجا پیدا میشه
Home | Contacts | E-mail | RSS | ATOM
نوشته شده در پنجشنبه 18 اسفند 1384
| عمومی ,
مردی به نام (ابو ایوب انصاری) محضر پیامبر صلی ا... علیه و آله رسید و عرض كرد:یا رسول ، به من وصیتی فرما كه كوتاه و مختصر باشد تا آن را به خاطر سپرده و عمل كنم. پیغمبر(ص) فرمود:پنج چیز به تو سفارش می كنم: 1) از آنچه در دست مردم است ناامید مباش! چه اینكه به راستی آن عین بی نیازی است. 2)از طمع پرهیز كن! زیرا طمع فقر حاضر است. 3)نمازت را چنان بخوان كه گویا آخرین نماز تو است و زنده نخواهی ماند تا نماز بعدی را بخوانی. 4)بپرهیز از انجام كاری كه بعدا به ناچار از آن پوزش طلبی. 5)برای برادرت همان چیزی را دوست بدار كه برای خودت دوست داری.
نوشته شده توسط مروارید

 لینك مطلب   نظرات