تبلیغات
همه چیز اینجا پیدا میشه
Home | Contacts | E-mail | RSS | ATOM
نوشته شده در پنجشنبه 18 اسفند 1384
| عمومی ,
مردان بزرگ تاریخ در مورد زنان چه می گویند؟

اگر می خواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملتی را بدانید ، به زنان آن ملت نگاه كنید (ناپلئون)
حساسیت،عشق،تحمل و فداكاری زندگی زنان را تشكیل می دهند (بالزاك)
زیبایی زن ثروتی است زوال ناپذیر اما اخلاق خوب نعمتی است لایزال (جرجی زیدان)
زن كودكی است كه با اندكی تبسم ، خندان می شود و با كمترین بی مهری گریان می شود (هرود)
به هیچ زنی بر نخورده ام كه حداقل یك نشانه مثبت در او نباشد (موریس مترلینگ)
یك زن كامل كسی است كه بداند چگونه فرمانروایی كند (ویكتور هوگو)
زنانی كه می خواهند مرد باشند زنانی هستند كه نمی دانند زن هستند (الكساندر دوما)
زن شریك زندگی و یار ساعات درماندگی است (گوته)
یك زن چیزی جز شوهر نمی خواهد اما وقتی به او رسید همه چیز می خواهد (شكسپیر)
بزرگترین دشمن زن بی حوصلگی اوست (پل ژانه)


نوشته شده توسط مروارید

 لینك مطلب   نظرات