تبلیغات
همه چیز اینجا پیدا میشه
Home | Contacts | E-mail | RSS | ATOM
نوشته شده در پنجشنبه 18 اسفند 1384
| عمومی ,
فال در سال 1385 بر شما چه خواهد گذشتفروردین‌

در سال‌ جدیدی‌ كه‌ پیش‌ رو خواهید داشت‌،دركارهای‌ اقتصادی‌ دقت‌ بسیار بخرج‌ دهید.احتمال‌ هر حالتی‌ رادر ذهن‌ داشته‌ و برای‌ آنهاحساب‌ و كتاب‌ داشته‌ باشید، تا دچار اتفاقات‌غیرمنتظره‌ نشوید و قافیه‌ رانبازید. با توكل‌ به‌خداوند و اتكاء به‌ خود می‌توان‌ به‌ پیروزی‌های‌بزرگی‌ دست‌ یافت‌. پیش‌ خودتان‌ این‌ انتظار راداریدكه‌ بین‌ كار و زندگی‌ ایجاد هماهنگی‌كرده‌اید، بیشترین‌ وقت‌ را به‌ خانواده‌ اختصاص‌دهید تا اختلالی‌ در زندگی‌ پیش‌ نیاید. عشقی‌ كه‌به‌ خانواده‌ دارید، سرانجام‌ بسیار نیك‌درانتظارتان‌ می‌باشد. یك‌ موفقیت‌ شما را از جامی‌پراند و ابرهای‌ تیره‌ و تار از زندگیتان‌ رفع‌می‌شود. درپی‌ این‌ مشكلات‌ صبح ‌سپید از راه‌می‌رسدو طلوع‌ امیدوار كننده‌ای‌ دارد. همیشه‌احتیاط را درنظر داشته‌ باشید. در سال‌ آینده‌خیلی‌ از امور به‌ نفع‌ شما انجام‌ می‌شود. به‌ هركاری‌ كه‌ دست‌ می‌زنید خوشبختانه‌ موفقیت‌ از آن‌شماست‌. در سال‌ جدید بهتر است‌ وقت‌ بیشتری‌ رانصیب ‌خانواده‌ كنید كه‌ دائما بر شما غرولند نكنند.هر روزتان‌ پیروز باد. به‌ نظر می‌آید كه‌ مدتهاست‌پشت‌ چراغ‌ قرمز ایستاده‌اید، پیش‌از آنكه‌دیگران‌ شما را مورد انتقاد و زیرذره‌بین‌ قراردهند، گاهی‌ خودتان‌ را زیر ذره‌بین‌ قرار دهید.یك‌ فكر خلاق‌ بسیار ارزنده‌تر از یك دسته‌اسكناس‌ خواهد بود.


اردیبهشت‌

بین‌كار و زندگی‌ هماهنگی‌ ایجاد كنید.هماهنگ‌سازی‌ یك‌ اصل‌ زندگی ‌است‌ كه‌ بایددرسال‌ جدید آن‌ را رعایت‌ كنید. همچنین‌ وقت‌بیشتری‌ را صرف ‌خانواده‌ كنید. یك‌ اتفاق‌ شما را به‌هدفتان‌ نزدیكتر می‌سازد، تا كمتر دچار خطاشوید. درسال‌ جدید موفقیت‌ خوبی‌ نزدیكتان‌قرار می‌گیرد. از تكرار برخی‌ عادات‌ نگران‌ نشوید،چون‌ لازمه‌ ثبات‌ در هر امری‌ یا كاری‌، استمرار وتكرار آن‌ است‌. در سال‌ جدید درباره‌ شخص‌ شمانظریاتی‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ اصلا اعتنا نباید كردپیوسته‌ به‌ چیزهایی‌ فكر می‌كنید كه‌ مبهم‌ و بی‌سروته‌ است‌، همین‌ مسئله‌ شما را دچار سرگشتگی‌ وحیرانی‌ می‌كند. شما ابتدا باید تكلیف‌ خودتان‌ رابا خودتان‌ روشن‌ كنید تا بقیه‌ كارها خودبخودواضح‌ و روشن‌ شود. احساس‌ شما از زندگی‌ این‌است‌ كه‌ خیلی‌ به‌ سرعت‌ می‌گذرد. زمان‌ برای‌استفاده‌ كردن‌ از دوستان‌ مناسب‌ نیست‌، یك‌موفقیت‌ كاری‌ آنچنانی‌، شما را از شدت‌خوشحالی‌ می‌گریاند. درعشق‌ و دوستی‌ بایدیكرنگ‌ و شفاف‌ بود، از آفتاب‌ باید صافی‌ دل‌ وروشنایی‌ آموخت‌. هیچ‌ این‌ را می‌دانید كه‌ همه‌افراد به‌ تمام‌ آرزوهایشان‌ نمی‌رسند، همیشه‌احتمالات‌ را داشته‌ باشید، گاهی‌ در اثر رخدادی‌ممكن‌ است‌ یك‌دوستی‌ تبدیل‌ به‌ دشمنی‌ و به‌عكس‌ شود.


خرداد

درسال‌ آینده‌ روی‌ دقایق‌ عمرتان‌ سرمایه‌گذاری‌كنید. به‌ خاطر روزهای نیامده‌ روزهای‌ دیگر را باشتاب‌ و دستپاچگی‌ به‌ هدر ندهید. لحظه‌هایتان‌سبزتر از این‌ است‌، درباره‌ هر چه‌ می‌گویید فكركنید، ولی‌ هر چه‌ را كه‌ فكر می‌كنید مگویید.ابتدای‌ كلام‌ اینكه‌ فقط عده‌ كمی‌ از مردم‌سرزنش‌ها و انتقادات‌ سازنده‌ را پذیرا هستند. هراندیشه‌ شایسته‌ای‌ به چهره‌ انسان‌ زیبایی‌ می‌بخشد.وقتی‌ عشق‌ با دل‌ پیوند می‌خورد، زندگی شعله‌ورمی‌شود. چشم‌ انتظار چیزی‌ هستید كه‌ قبلا آن‌ راداشته‌اید، صبر كنید. گر صبر كنیه‌ ز غوره‌ حلواخواهید ساخت‌. در سال‌ جدید خوشبختی راساده‌ بگیرید. خوشبختی‌ همان‌ عطر محو و مختصرتفاهم‌ است‌ كه‌ در سرای‌ زیبایتان‌ پیچیده‌.افكارتان‌ را بنگرید و بگذارید كه‌ بگذرند. روش‌خوبی‌ را باید در رابطه‌ با دوستان‌ اتخاذ كرد،روشی‌ كه‌ دوستی‌ها را تقویت‌ كند و بین‌ دلها رابطه‌برقرار سازد. مواظب‌ افسارگسیختگی‌ زبان‌هاباشید. یك‌ اتفاق‌ بسیار خوب‌ شما را بی‌اندازه‌ ازجا می‌پراند، برایتان مبارك‌ باشد و انشاءا... بخیرونیكی‌ از آن‌ استفاده‌ كنید. تصمیم‌ بگیرید كه ‌هرگزبه‌ كمتر از آنچه‌ می‌توانید قناعت‌ نكنید. لحظه‌های‌زندگیتان‌ را درحسرت‌ گذشته‌ نابود نكنید. دستی‌برایش‌ تكان‌ دهید.


تیر

برخورد زندگی‌ با ما بازتاب‌ بی‌تابی‌ برخورد مابازندگیست‌. شكست‌ و پیروزی‌ هر كدام‌ مرحله‌ای‌از مراحل‌ تكامل‌ آدمی‌ هستندكه‌ باید هر مرحله ‌رابا آغوشی‌ باز و اشتیاق‌ تام‌ و تمام‌ بپذیریم‌.بزرگ‌ترین‌ مشكل‌ امروز ما و شما آنست‌ كه‌ امروز وفردا می‌كنیم‌، بدون‌ آن‌ كه‌ بذری‌ برای‌ آینده‌كاشته‌ باشیم‌. به‌ تهی‌دست‌ دل‌ بسپار و مرهمی‌ باش‌به‌ زخمش‌ و بر نیازش‌ خیری ‌كه‌ بر دیگران‌می‌رسانید در صندوق‌ آخرت‌ ذخیره‌ شود.ماهیت‌ زندگی‌ دلخواه ‌از آگاهی‌ ژرف‌ درونی‌سرچشمه‌ می‌گیرد، بنابراین‌ برای‌ شنیدن‌ ندای‌درونی ‌باید وقت‌ صرف‌ كرد. وقتی‌ دستی‌ گیرنده‌دارید، باید دستی‌ دهنده‌ هم‌ داشته ‌باشید. حال‌كه‌ درآمد شما افزون‌ گردیده‌ است‌ و از نظراقتصادی‌ به‌ ثروتی‌ رسیده‌اید، باید بخشنده‌ بود وخست‌ها را كنار گذاشت‌. دوست‌ عزیز،عاقبت‌های‌ اجتماعی‌ خبری‌ را بر تو تحمیل‌نمی‌كنند كه‌ مورد پسند و رضایت‌ تو نیست‌.مهرورزی‌ آن‌ است‌ كه‌ شادمانی‌ خود را درشادمانی‌ دیگری‌ بجوییم‌. زمانی‌ زبان‌ به‌ سخن‌گفتن‌ باز كنید كه‌ لازم‌ و ضروری‌ باشد. هرگز هوس‌مكنید كه‌ بال‌ بگشایید و به‌ بالای‌ بام‌ پرواز كنید، بام‌را پله‌ پله‌ از نردبانی‌ بالا رو كه‌ آن‌ را به‌ بام‌ خانه‌تكیه‌ داده‌اند. سال‌ خوبی‌ پیش‌ رو داشته‌ باشید.


مرداد

راز خوشبختی‌ آنست‌ كه‌ همه‌ شگفتی‌های‌ جهان‌را بنگرید وهرگز رسالت ‌و هدف‌ خودرا از یادنبرید. در زندگی‌ اتفاقاتی‌ رخ‌ می‌دهد تا ما را به‌مسیر حقیقی‌ افسانه‌ شخصی‌مان‌ بكشاند. اگرگذشته‌ای‌ دارید كه‌ پریشان‌ تان‌ می‌كند، در سال‌جدید فراموشش‌ كنید. در این‌ سال‌ سرگذشت‌تازه‌ای‌ برای‌زندگی ‌تان‌ بسازید و به‌ آن‌ ایمان‌داشته‌ باشید. وقتی‌ آدمی‌ رنج‌ می‌برد، كلمات‌ زیباهم‌ معنایی‌ ندارد. عشق‌ آرام‌بخش‌ است‌ بسان‌ آفتاب‌ پس‌ از باران‌. هرگز ریسمان‌ امید را رهانكنید. وقتی‌ احساس‌ می‌كنید كه‌ دیگر تاب‌ تحمل‌ندارید، این‌ جادوی‌ امید است‌ كه‌ به‌ شما نیرومی‌دهد، یادتان‌ باشد. تمامی‌ آنچه‌ را كه‌ می‌توان‌تجربه‌ كرد شاید گفتنی‌ نباشد و تمامی‌ آنچه‌ را كه‌گفتنی‌ است‌ شاید آزمودنی‌ نباشد. گاهی‌درسكوت‌ شیرینی‌ اندیشه‌هایتان خاطرات‌ گذشته‌را به‌ یاد می‌آورید وافسوس‌ می‌خورید به‌ نبودآنچه‌ كه‌ درجستجوی‌ آن‌ بوده‌اید. ای‌كاش‌ زبان‌عشق‌ را زبان‌ سخن‌ بود، ای‌ عشق‌ رنگ‌ آشنایت‌پیدانیست‌. زنگها برای‌ شما به‌ صدا در خواهدآمد، آن‌ وقت‌ در می‌یابید كه‌ به‌ هر كاری‌ تواناییدو برای‌ انجامش‌ آماده‌، به‌ آسانی‌ بوییدن‌ یك‌گل‌...شهریور


زندگی‌ برای‌ كسی‌ كه‌ قلبی‌ شكرگزار دارد همیشه‌شادمانه‌ می‌گذرد... همیشه‌ نفرت‌ دیگران‌ را باعشق‌ پاسخ‌ گویید. برای‌ چیرگی‌ بر دشواری‌های‌زندگی‌ روش‌های‌ مختلفی‌ در اختیار انسان‌ است‌.وقتی‌ به‌ خود عشق‌ می‌ورزیم‌ جهان‌ نیز درچشم‌ مادوست‌داشتنی‌ است‌. اگر دوست‌ دارید درسال‌جدید به‌ اوج‌ قله‌ پیشرفت‌ و موفقیت‌ برسید به‌دیگران‌ احترام‌ بگذارید، طوری‌ زندگی‌ كنید كه‌در همه‌ چیزها روشنایی‌ و درخشندگی‌ را ببینید وموثر و آفریننده‌ باشید. دل‌ به‌ دنیا نبندید و همت‌خود را بلند نگه‌ دارید. این‌ را بدانید وقتی‌دوستانی‌ وفادار داشته‌ باشید، دیگر جای‌ هیچ‌ نگرانی‌ نیست‌. در تصمیمات‌ خودتان‌ تردید نكنید،اگر پشتكار داشته باشید، هیچ‌كس‌ جلودارتان‌نیست‌. نه‌ خودتان‌ غیبت‌ كنید و نه‌ اجازه‌ دهیدكسی‌ كه‌ در جایی‌ كه‌ حضور دارید مورد غیبت‌قرار دهند. دوست‌ داشتن یباترین‌ عمل‌ دركانون‌زندگی‌ بشر است‌. این‌ احساس‌ باید ابراز شود تاقطعا زندگیتان‌ را توام‌ با خوشی‌ بگذرانید.پروژه‌ای‌ را به‌ شما می‌دهند تا روی‌ آن ظریه‌بدهید، اگر اراده‌ و پشتكار باشد طرح‌های‌ زندگی‌موفق‌ است‌، پادشاه یا روستایی‌ تفاوتی‌ ندارد،كسی‌ شادمانتر است‌ كه‌ وارد خانه‌اش‌ می‌شود. به‌صبح‌ دارایی‌ برسد.مهر


به‌ یاد داشته‌ باشید، در سالی‌ كه‌ فرا خواهد رسیداول‌ بسنجید بعد در آن ‌غوطه‌ور شوید. برای‌ هركاری‌ پیش‌ از اقدام‌تان‌ یك‌ تعریفی‌ داشته‌ باشید.گز نكرده‌ پاره‌ كردن‌ بی‌گدار به‌ آب‌ زدن‌ است‌.تعلیم‌ شبیه‌ به‌ ماهی‌ است‌، گرفتش‌ آسان‌ و نگه‌داشت‌ آن‌ دشوار است‌. چه‌ قدر بد است‌ كه‌ آدم‌را حس ‌نكنند یا اصلا به‌ حساب‌ نیاورند، این‌ كه‌احساس‌ كنید فراموش‌ شده‌اید و دیگر هیچ‌ كس‌به‌ یادتان‌ نیست‌ و شما باید در دنیای‌ خودتان‌ غرق‌باشید، آن ‌وقت‌ مجبور خواهید شد چشم‌های‌تان‌را به‌ یك‌ جای‌ نامعلوم‌ بدوزید كه‌ مثلا دارید به‌یك‌ چیز فكر می‌كنید و در عالم‌ هپروت‌ نیستید.درباره‌ شما نظراتی ‌مطرح‌ می‌شود كه‌ نباید به‌ آنهابی‌توجه‌ بود. در لابه‌لای‌ این‌ حرف‌ها و حدیث‌هاحقایقی‌ نهفته‌ است‌ كه‌ باید آن‌ را كشف‌ كنید و ازآن‌ها استفاده‌ بهینه‌ كرده‌ و درس‌ بگیرید. هیچ‌گاه‌یادتان‌ نرود، آن‌ كه‌ انتقام‌ می‌گیرد یك ‌روزخوشحال‌ است‌. دائما شما با سهل‌انگاری‌فرصت‌های‌ باارزشی‌ رااز دست‌ می‌دهید. درروزهای‌ موفقیت‌ و شادی‌ به‌ فكر روزهای‌ نداری‌و عدم‌ موقعیت‌ هم‌ باشید. در سال‌ جدیدهدف‌های‌ شما همیشه‌ مورد تایید است‌. شاهین‌عشق‌ و دوستی‌ و محبت‌ بر بام‌ خانه‌ شما پر می‌زندو حالا اگر زندگی ‌را تكریم‌ كنید، زندگی‌ به‌عبادتگاهی‌ تبدیل‌ خواهد شد و آن‌ گاه‌ خدا راهمه‌ جا خواهید دید.


آبان‌


طی‌ سال‌ آینده‌ موقعیتی‌ به‌ دست‌ خواهید آورد.از این‌ كه‌ برای‌تان‌ روزها تكراری‌ شده‌اند نگران‌نباشید، چون‌ لازمه‌ ثبات‌ در امری‌ یا كاری‌ استمرارو یا تكرار آن‌ است‌. اتفاقی‌ در پیش‌ دارید كه‌ شمارا به‌ هدفتان‌ نزدیك‌ می‌كند. هر رابطه‌ای‌ كه‌ درروشنایی‌ و خردمندی‌ شكل‌ بگیرد موفق‌ خواهدبود. فعالیت‌های‌ ورزشی‌ را دست‌ كم‌ نگیرید،نسبت‌ به‌ آینده‌ خوشبین‌ باشید. بین ‌كار و زندگی‌یك‌ توازن‌ برقرار كنید. همه‌ مشكلات‌ ودردسرهایی‌ كه‌ تا هم‌ اینك‌ داشته‌اید، به‌ كناری‌می‌رود و شما آسوده‌ خاطر می‌گردید. آنچه‌پیشنهادات‌ و از طرف‌ دوستی‌ به‌ شما گفته‌ می‌شودرا مورد ارزیابی‌ قرار دهید. از آفتاب‌ صافی‌ وروشنایی‌ را بیاموزید. به‌ جای‌ فرار از میدان‌ بایددر میانه‌ ایستاد. با تدبیر و هوشمندی‌ راه‌ خودتان‌را باز كنید. یادتان‌ باشد كه‌ هر تغییری‌ نشانه‌ ترقی‌ وتكامل‌ نیست‌. آنچه‌ نام‌ دلشوره‌ دارد را از خودتان‌دور كنید كه‌ جز بدبختی‌ چیزی‌ به‌ همراه‌ ندارد.روزهای‌ خیلی‌ خوبی ‌در انتظار شماست‌، روزهای‌سراسر عشق‌ و دوستی‌. درباره‌ شما نظراتی ‌مطرح‌می‌شود كه‌ نباید به‌ آنها بی‌توجه‌ بود. در لابلای‌همه‌ این‌ حرف‌ها و گفته‌ها حقایقی‌ نهفته‌ است‌ كه‌باید آن‌ را مورد دقت‌ قرار دهید تا كمتردچارخطا بشوید.
آذر

به‌ اعتقاد بسیاری‌، شكست‌ یك‌ حادث‌ درزندگیست‌ و پیروزی‌ حادثه‌ای‌ دیگر، مهم‌ این‌است‌ كه‌ انسان‌ چگونه‌ برخورد كند و برخورد باحوادث‌ را بداند تا با آمادگی‌ بیشتر به‌ پیشواز آنهابرود. شكست‌ و پیروزی‌ هر كدام ‌مرحله‌ای‌ ازمراحل‌ تكامل‌ آدمی‌ هستند كه‌ اگر هوشیار باشید باآغوش‌ باز و با اشتیاق‌ تام‌ و تمام‌ از آن‌ استقبال‌خواهید كرد. برخورد زندگی‌ با ما بازتاب ‌برخوردما با زندگیست‌. بزرگ‌ترین‌ مشكل‌ امروز ما انسان‌هااین‌ است‌ كه‌ امروز و فردا می‌كنیم‌، بدون‌ آن‌ كه‌برای‌ آینده‌ برنامه‌ای‌ تدارك‌ دیده‌ باشیم‌. كسی‌كه‌ می‌خواهد درو كند، اول‌ باید بكارد.نوش‌خواهی‌، نیش‌ باید چشید. مثل‌ همیشه‌ شانس‌با شماست‌ و خواهد بود. درنگ‌ نداشته‌ باشید، این‌شما هستید كه‌ از موقعیت‌های‌ پیش‌ آمده‌ استفاده‌عالی‌ می‌برید. فكر خوب‌، ثروتی‌ است‌ كه‌ هیچ‌ گاه‌دستخوش‌ این‌ و آن‌ نمی‌شود و دائما اثرات‌فرح‌انگیز آن‌ را می‌چینیم‌ . وقتی‌ قلب‌ الهی‌ شدهمه‌ چیز انسان‌ الهی‌ می‌گردد. سال‌ خوبی‌ پیش‌رو خواهید داشت‌.دی‌


خودتان‌ را چنان‌ در كارها غرق‌ ساخته‌اید كه‌ به‌مسائل‌ مهم‌ زندگی‌ توجه‌ نمی‌كنید این‌ گونه‌رفتاركردن‌ همیشه‌ موفقیت‌آمیز نیست‌. بخش‌مهمی‌ از زندگی‌، معنویت‌ و علاقه‌مندی‌ است‌ كه‌نباید از آن‌ غافل‌ بود. در سال‌ جدید به‌ كسانی‌ كه‌دوستشان‌ دارید نشان‌ دهید كه‌ علاقه‌مندید.یادتان‌ باشد از آفتاب‌ باید صافی‌ و روشنایی‌ راآموخت‌. آینده‌ خوب‌ و درخشانی‌ در انتظارشماست‌ به‌ شرط آن‌ كه‌ بدون‌ فوت‌ وقت‌ بكوشیدتا از فرصت‌های‌ به ‌دست‌ آمده‌ استفاده‌ عالی‌ببرید. زندگی‌ خودتان‌ را هماهنگ‌ كنیدفعالیت‌های ‌ورزشی‌ را دست‌كم‌ نگیرید. راجع‌ به‌آینده‌ خوشبین‌ باشید، اتفاقات‌ خوبی ‌برایتان‌ درراه‌ است‌. یادتان‌ باشد، آدم‌ عاقل‌ همه‌تخم‌مرغ‌های‌ خود را در سبد یك‌ نفر نمی‌گذارد.باید با احتیاط رفتار كرد كه‌ هرگونه‌ احتمالی‌ را درنظر داشت‌. از هیچ‌ كس‌ انتظاری‌ نداشته‌ باشید باتوكل‌ به‌ خداوند می‌توان‌ به ‌پیروزی‌های‌ بزرگی‌دست‌ یافت‌. بین‌ كار و زندگی‌ در عشق‌ و دوستی‌باید شفافیت‌ و صداقت‌ داشت‌. از آفتاب‌ بایدصافی‌ و روشنایی‌ آموخت‌.
بهمن‌


هر كسی‌ را بهر كاری‌ ساخته‌اند، مهم‌ اینست‌ كه‌آدمی‌ استعداد و توانمندی‌های‌ خود را كشف‌كرده‌ و دریابد كه‌ او را برای‌ چه‌ كاری‌ ساخته‌اند.یا این‌ كه‌ بدانید مهم‌ترین‌ رسالت‌ و وظیفه‌ او دراین‌ گذر عمر چیست‌. مرگ‌ هم‌ روی‌ دیگر سكه‌است‌. برای‌ برخی‌ مرگ‌ یك‌ پایان‌ است‌ و برای‌برخی‌ دیگر یك‌ آغاز. مرگ‌ هم‌ روی‌ دیگرزندگیست‌. با برخی‌ رفتارها و اعمال‌، خود را درتنگنای‌ عجیبی‌ می‌اندازید، كسی‌ كه‌ با دوراندیشی‌تصمیم بگیرد كمتر دچار مخمصه‌ خواهد شد.وقتی‌ دستی‌ گیرنده‌ دارید باید دستی دهنده‌ هم‌داشته‌ باشید. حالا كه‌ درآمدتان‌ افزون‌تر شده‌ واز نظر اقتصادی‌ به ثروتی‌ رسیده‌اید باید بخشنده‌بود. در سال‌ آینده‌ دوستی‌هایتان‌ برای‌تان‌دلنشین‌ است‌، پس‌ قدر دوستی‌ها را بدانید.دوست‌ عزیز در برابر كارهای‌ بد خودمان‌ راسرزنش‌ نكنیم‌ و پیش‌ از انجام‌ هر كاری‌ به‌ آن‌بیندیشیم‌. همیشه‌ اندوه‌ را در خانه‌ بگذارید و عشق‌را به‌ خیابان‌ ببرید. به‌ نظرم‌ هر شاد بودن‌ لازمه‌اش‌توانایی‌ خندیدن‌ به‌ مشكلات‌ در كوتاه‌ترین زمان‌ممكن‌ پس‌ از وقوع‌ آن‌ است‌. سال‌ بسیار شادی‌ رابرای‌ شما آرزو می‌كنیم‌.

اسفند

حیف‌ است‌ هزاران‌ هنر داشته‌ باشید و هیچ‌ گاه‌آن‌ را بروز ندهید، به‌ خود بیشتر اعتماد كنید.خوی‌ ساده‌ و صمیمی‌ شماست‌ كه‌ دیگران‌ راجذب ‌می‌كند. پشتكار و جدیت‌ شما می‌تواندبسیاری‌ از درهای‌ بسته‌ را بگشاید پس‌ باید واقع‌نگر باشید. در كارهایتان‌ سهل‌انگاری‌ را كناری‌بزنید و برای ‌همیشه‌ هراس‌ را از خودتان‌ دوركنید. كدورت‌هایی‌ كه‌ گاهی‌ ایجاد می‌شود را بابرخورد تفاهم‌آمیز به‌ كناری‌ بزنید. تلاش‌ امروزشما سرانجام‌ روزی‌ به ‌ثمر خواهد نشست‌ و حاصل‌خوبی‌ را به‌ بار خواهد آورد. در سالی‌ كه‌ پیش ‌رودارید، همواره‌ در كارها خردمندی‌ و هوشیاری‌را سرلوحه‌ امور خویش‌ قرار دهید. این‌ كارهانیستند كه‌ درست‌ و یا نادرستند، این‌ سیر چشم‌هاهستند كه‌ درست‌ و یا نادرستند. زندگی‌ كنید چنان‌پرشور، چنان‌ عاشقانه‌ و چنان‌ كامل‌ كه‌ بتوانیدمزه‌ای‌ از ابدیت‌ را در آن‌ بیابید، انسانی ‌كه‌حرمت‌ خود را نگه‌ می‌دارد نمی‌تواند دیگری‌ راتحقیر كند، می‌داند كه‌ این ‌خود اوست‌ دردیگری‌، حتی‌ در درخت‌ها و صخره‌ها. انسانی‌ كه‌حرمت‌ خود نگه‌ می‌دارد یكباره‌ در می‌یابد كه‌ به‌تمامی‌ جهان‌ و هرچه‌ در اوست‌ حرمت ‌بگذارد.بعد از تمام‌ این‌ صحبت‌ها ایام‌ بكام‌ شماست‌.


نوشته شده توسط مروارید

 لینك مطلب   نظرات